Spółdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT"
ul. Słoneczna 2, 35-061 Rzeszów
centrala 17 858 04 80
e-mail projektant@projektant.rzeszow.pl

Biuro Mieszkaniowe i Obrotu Nieruchomościami
tel. 17 858 04 95, 17 858 04 96
790 777 890
e-mail mieszkaniaoferty@projektant.rzeszow.pl

Opłaty eksploatacyjne (czynsze)
tel. 17 858 04 90, 17 858 04 87
e-mail oplaty@projektant.rzeszow.plZespół Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
ul. Odrzykońska 4, 35-505 Rzeszów
centrala 17 859 29 14
e-mail zgzm@projektant.rzeszow.pl

Pełnomocnik ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
centrala 17 859 29 14 wew. 14
e-mail bzmuda@projektant.rzeszow.pl


Administracja Osiedli
ul. Odrzykońska 4, 35-505 Rzeszów
centrala 17 859 29 14
e-mail admosiedli@projektant.rzeszow.pl

Kierownik Administracji Osiedli
centrala 17 859 29 14 wew. 27
e-mail gwysocki@projektant.rzeszow.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Widokowa 3a/3L
tel. 17 717 50 01
e-mail admkrajobrazowa@projektant.rzeszow.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Rymanowska 17/1L
tel. 17 717 62 37
e-mail admrymanowska@projektant.rzeszow.pl